• D Kwadraat Apeldoorn Header Basisschool

    basisonderwijs

    d-kwadraat helpt op de basisschool bij het leren rekenen
    maar biedt ook begeleiding aan leerlingen met rekenproblemen.

Begeleiding van leerkrachten bij rekenproblemen

Bij de begeleiding van docenten in de klas reiken we de docent handvaten aan om leerlingen met rekenproblemen te ondersteunen. Op verzoek van de docent komen we kijken in de klas en observeren we de leerling. Vervolgens coachen we de docent in directe instructie en klassikale interactie. Afhankelijk van de wensen van de docent duurt de begeleiding minimaal zes uur.

  • D Kwadraat Apeldoorn Header 06