• D Kwadraat Apeldoorn Header Vo

  voortgezet onderwijs

  Op het voortgezet onderwijs komen leerlingen, ouders en leraren dagelijks
  in aanraking met rekenen en rekenproblemen. d-kwadraat helpt daarbij.

Begeleiding van rekendocenten

Goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van leraren. Rekenen doe je elke dag. Na observatie in de les en persoonlijke gesprekken helpt d-kwadraat rekenleraren om goed rekenonderwijs te geven door:

 • uitleg te geven over de huidige rekendidactiek
 • het handelingsmodel aan te leren
 • het drieslagmodel aan te leren
 • aandacht te schenken aan differentiatie in de rekenles.

Het coachingstraject kent een tijdsinvestering van minimaal tien uren.

 • D Kwadraat Apeldoorn Header 06