• ERWD

  ERWD

  protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen
  en Dyscalculie

ERWD

Wat is het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie? (ERWD)
In het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) wordt beschreven wat het onderwijs kan doen aan het signaleren en begeleiden van leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en hoe er uiteindelijk geconstateerd kan worden of er sprake is van dyscalculie.

Inhoud van het protocol ERWD:

 • de uitgangspunten van het protocol
 • signalen van ernstige reken-wiskundeproblemen
 • de daarbij in te zetten didactische modellen en
 • een uitvoerig stappenplan


Doel van het Protocol ERWD

 • het bieden van passend rekenwiskunde-onderwijs aan alle leerlingen
 • het bieden van handreikingen voor de preventie van reken-wiskundeproblemen
 • het bieden van handreikingen en richtlijnen om problemen in de reken-wiskundige ontwikkeling vroegtijdig te signaleren en te verhelpen¬†
 • het verhogen van de kwaliteit van de begeleiding van leerlingen met (ernstige) rekenwiskunde-problemen of dyscalculie¬†
 • alle leerlingen te brengen tot een passend, acceptabel niveau van functionele gecijferdheid.
 • D Kwadraat Apeldoorn Header 06