• D Kwadraat Apeldoorn Header Vo

    voortgezet onderwijs

    Op het voortgezet onderwijs komen leerlingen, ouders en leraren dagelijks
    in aanraking met rekenen en rekenproblemen. d-kwadraat helpt daarbij.

Hulp aan ouders

In het voortgezet onderwijs is rekenen een belangrijk onderdeel van de opleiding. In het examenjaar moet uw kind een rekentoets maken en daar een voldoende op scoren. Wat als uw kind moeite heeft met rekenen? d-kwadraat kan u advies geven, onderzoek doen en uw kind begeleiden. Op uw verzoek voeren wij diagnostische rekengesprekken met de leerling om te ontdekken waar de problemen zitten.

  • Op uw verzoek doen wij diagnostisch rekenonderzoek.
  • Op uw verzoek begeleiden wij uw zoon of dochter om beter te leren rekenen.
  • Op uw verzoek ondersteunen wij uw kind in de voorbereiding naar de rekentoets.
  • D Kwadraat Apeldoorn Header 06