• D Kwadraat Apeldoorn Header Basisschool

    basisonderwijs

    d-kwadraat helpt op de basisschool bij het leren rekenen
    maar biedt ook begeleiding aan leerlingen met rekenproblemen.

Rekendiagnostisch onderzoek bij rekenzwakke kinderen

Als extra ondersteuning rekenzwakke leerlingen onvoldoende helpt, is het verstandig om deze leerling te laten onderzoeken. d-kwadraat doet rekendiagnostisch onderzoek en stelt een handelingsplan op met adviezen voor leerling, ouder en school.

In een intakegesprek met ouders en school en een gesprek met de leerling stellen we de hulpvragen van alle betrokkenen vast. Daarna volgt het rekendiagnostisch onderzoek. Het onderzoek, de uitwerking en de verslaglegging duurt ongeveer tien uur.

  • D Kwadraat Apeldoorn Header 06