• D Kwadraat Apeldoorn Header Vo

    voortgezet onderwijs

    Op het voortgezet onderwijs komen leerlingen, ouders en leraren dagelijks
    in aanraking met rekenen en rekenproblemen. d-kwadraat helpt daarbij.

Rekendidactisch onderzoek bij rekenzwakke leerlingen

Rekenzwakke leerlingen waarbij de ondersteuning onvoldoende helpt, komen in aanmerking voor rekendidactisch onderzoek.

In een intakegesprek met ouders en school en een gesprek met de leerling stellen we de hulpvragen van alle betrokkenen vast. Daarna volgt het rekendiagnostisch onderzoek. Het onderzoek, de uitwerking en de verslaglegging duurt ongeveer tien uur.

Het resultaat van het onderzoek is een handelingsplan met adviezen voor de leerling, de ouders en de school.

  • D Kwadraat Apeldoorn Header 06