• D Kwadraat Apeldoorn Header Basisschool

  basisonderwijs

  d-kwadraat helpt op de basisschool bij het leren rekenen
  maar biedt ook begeleiding aan leerlingen met rekenproblemen.

Rekenen en rekenproblemen op de basisschool

Op de basisschool komen leerlingen, ouders en leraren dagelijks in aanraking met rekenen en rekenproblemen. d-kwadraat helpt bij rekenen en rekenproblemen met:

 • Voorlichting aan de ouders. Hoe help ik mijn kind bij rekenen?
 • Hulp aan de leraar. Hoe ga ik om met rekenzwakke leerlingen?
 • Hulp aan de leerling. Hoe leer ik goed rekenen?
 • Onderzoek. Waar zit nu precies het probleem?
 • Advies. Hoe pak ik rekenproblemen aan?


Wat biedt d-kwadraat het basisonderwijs?

d-kwadraat werkt het liefst samen met ouders en school om de rekenzwakke leerling te helpen. In groep 3, 4, 5 en 6 gaat het vooral om hulp bij het leren rekenen. In groep 7 en 8 gaat het vooral om de begeleiding van leerlingen met rekenproblemen. d-kwadraat biedt:

 • rekengesprekken met de leerling om te ontdekken waar de problemen zitten
 • gesprekken met de ouders en de school om hun vragen te achterhalen
 • diagnostisch rekenonderzoek
 • hulp bij het leren rekenen voor leerling, ouders en school
 • begeleiding van de leraar om leerlingen te helpen bij het rekenen
 • begeleiding van ouders
 • begeleiding van het schoolteam
 • presentaties op ouderavonden over rekenen en rekenproblemen
 • hulp bij de invoering van het Protocol ERWD
 • D Kwadraat Apeldoorn Header 06