• D Kwadraat Apeldoorn Header Basisschool

    basisonderwijs

    d-kwadraat helpt op de basisschool bij het leren rekenen
    maar biedt ook begeleiding aan leerlingen met rekenproblemen.

Teamtraining rekenen

De teamtraining reken bestaat uit vier bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur verdeeld over een schooljaar (sept/okt, nov/dec, febr/mrt, mei/juni). Onze trainingsmiddag is de donderdagmiddag. Vanwege de schoolorganisatie in het primair onderwijs denken wij aan de middagperiode van 15.30 uur tot uiterlijk 17.30 uur.

Werken met de eigen leerlingen staat centraal volgens het model handelingsgericht werken van Noëlle Pameijer en Tanja van Beukering ( Wilma van Dronkelaar of Gerjan van Dijken van d-kwadraat geven de training.
 
Korte inhoud van de training:
Bijeenkomst 1
Kennismaken, theorie over rekenen en rekenproblemen, huiswerk en voorbereidingsopdracht voor de volgende bijeenkomst.

Bijeenkomst 2
Leerlijn rekenen, presentatie van eigen docenten onderbouw, middenbouw en bovenbouw, kennis nemen van elkaars manier van werken met de methode, klassikale interactie als didactisch model, leren kijken naar leerlingen met rekenproblemen, huiswerkopdracht.

Bijeenkomst 3        
Hoe help je achterblijvers met rekenen in de eigen klas? Observeren, helpen en goed signaleren door taakanalyse. Wanneer heb je als docent hulp van buitenaf nodig?

Bijeenkomst 4          
Protocol rekenproblemen maken voor de eigen school, hulpmateriaal gebruiken, computer als hulpmiddel en afsluiten van de cursus.

  • D Kwadraat Apeldoorn Header 06