• D Kwadraat Apeldoorn Header Basisschool

    basisonderwijs

    d-kwadraat helpt op de basisschool bij het leren rekenen
    maar biedt ook begeleiding aan leerlingen met rekenproblemen.

Voorlichting aan ouders

Een andere rekenmethode, veel rekenzwakke leerlingen, een gewijzigde rekendidactiek;  onderwerpen waar ouders vragen over hebben. d-kwadraat kan op een ouderavond voorlichting geven over rekenen.
 
We laten de ouders 
zien hoe de school het huidige rekenen geeft.
 We leggen uit wat het rekenprotocol inhoudt, hoe de school het heeft ingevoerd en 
hoe de school rekenzwakke leerlingen ondersteunt. De precieze inhoud van de presentatie stellen we vast in overleg met de school.

  • D Kwadraat Apeldoorn Header 06